Electronic scales Polaris PWS 1862DGF

Type of scales
Electronic diagnostic
Archival model
Electronic scales Polaris PWS 1862DGF фото