Electronic kitchen scales Polaris PKS 1057DG Fruits

Platform material
Glass
Electronic kitchen scales Polaris PKS 1057DG Fruits фото