Electronic kitchen scales Polaris PKS 1053 DG Chalk

Platform material
Glass
Electronic kitchen scales Polaris PKS 1053 DG Chalk фото